Nyhedsbrev

Solid afslutning på 1. kvartal

Marts bød på bedre nøgletal, yderligere stimuli og mere ro om renteudviklingen og derfor havde aktiemarkedet det som en fisk i vandet. Det blev til flotte stigninger i alle regioner, hvor emerging markets dog relativt set var negativt påvirket af den stærkere dollar, de højere renter og en smittesituation, som flere steder virker lidt ude af kontrol.

For Wealth Invest Afkast+ blev det til en stigning på 5,5% i marts. Dermed er årets afkast på 5,7% og hele 40,5% over det seneste år. Det samlede forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er aktuelt ca. 11% årligt. 

Læs mere om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet, hvor der også er mulighed for tilmelding til vores næste online webinar den 22. april om sunde investeringsprincipper. 

Vidste du at med Wealth Invest Afkast+ investerer du bæredygtigt? Vi går uden selskaber inden for traditionelt problematiske sektorer som fx. våben, tobak & tjæreolie m.m. og fokuserer i stedet på selskaber, som tager bæredygtighed, klimaet og social ansvarlighed alvorligt.

Lyt med i indslaget fra TV2 News, hvor Nikolaj Holdt Mikkelsen, investeringsrådgiver for Afkast+, fortæller om den bæredygtige udvikling i investeringsmarkedet.

Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

 

%

Resultat for Afkast+ i 2021 pr. 9. april

%

Resultat for Afkast+ 2019-2020

Stærk afslutning på begivenhedsrigt kvartal

Første kvartal af 2021 har utvivlsomt allerede været begivenhedsrigt. Der er fortsat rigeligt med usikkerhedsmomenter med potentiale til benspænd for den økonomiske genåbning og de finansielle markeder. Ikke desto mindre er aktiemarkederne i all-time high og især marts blev afkastmæssigt en pæn måned. 

Covid har naturligvis spøget på finansmarkederne siden virussen ramte sidste forår. Pandemien forårsagede et historisk fald i BNP og kun takket være centralbankerne hurtige ageren og finanspolitiske stimuli uden sidestykke, undgik vi en større finansiel og økonomisk krise. Var det ikke sket, ville vi sandsynligvis have været vidne til et langt værre scenarie end det, som vi rent faktisk har oplevet indtil nu.

På nuværende tidspunkt er opfattelsen i markedet, at Covid er håndterbar og det er et spørgsmål om tid inden den globale økonomi rejser sig igen. Vaccinerne rulles i øjeblikket ud og selvom det her i Europa går langsommere end forventet og end på andre kontinenter, er forventningen at mange bliver vaccineret i løbet af andet kvartal.

Aktiemarkederne reagerer positivt på denne udvikling og er især kommet selskaber til gode, som i særlig høj grad forventes at nyde godt af genåbningen i samfundet. Det er cykliske brancher som transport, fornøjelser, industri, materialer og finans.

Men en anden fare lurer i horisonten. Meget tyder på, at rentestigninger og forventninger om højere inflation afløser Covid som den primære trussel for en fortsat gunstig udvikling på finansmarkederne. Stigende renter – og i særdeleshed stigende realrenter – vil være en alvorlig udfordring for markederne. Den 10-årige amerikanske rente, som ofte anvendes som pejlemærke for renteudviklingen, er siden årsskiftet steget fra 0,92% til 1,72% ved udgangen af kvartalet. Det er en stigning på 87% på blot tre måneder.

Årsagen til renterne nu tikker op skyldes paradoksalt nok netop udsigterne til en solid vækst, når økonomierne genåbner. Centralbankerne reagerede voldsomt, da Corona ramte og fx den 10-årige amerikanske statsrente faldt på kort tid fra 1,92% til 0,60%. De seneste rentestigninger er således udtryk for en vis form for normalisering og den amerikanske rente er endnu ikke tilbage på niveauet fra før Covid.

Vi vurderer fortsat stigende renter som den største trussel her og nu for finansmarkederne. Som investor vil højere rente naturligvis være at foretrække, fordi man opnår en højere forrentning af obligationsdelen i porteføljen. Derfor er det som sådant positivt med rentestigninger – udfordringen opstår hvis renterne stiger for hurtigt på for kort tid. Det giver udfordringer for værdiansættelsen af finansielle aktiver og kan dræbe et opsving inden det overhovedet kommer i gang.

Rentepilen peger nok snarere op end ned, men vi vurderer alligevel, at der er grænser for meget renten vil stige – i det mindste på den korte bane. Moderate yderligere stigninger vil formodentligt kunne absorberes af aktiemarkedet, og i kombination med genåbning af økonomierne, vil risikofyldte aktiver sandsynligvis stå stærkt i de kommende måneder.

Siden efteråret har der været en vis rotation i aktiemarkedet. Investorer er søgt væk fra vækstaktier, som har nydt godt af den ultralave (diskonterings)rente og over mod value-selskaber, heriblandt brancherne som nævnt ovenfor. Det skyldes bl.a. value-selskaber er mere cykliske af natur og med genåbningen er der udsigt til cykliske aktier vil stå stærkt. Dertil kommer at value-selskaber er mindre følsomme over for rentestigninger. Det positive momentum omkring disse selskaber fortsætter givetvis, såfremt væksten i økonomien kommer stærkt tilbage i løbet af 2021 som forventet.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Mød OS

Vi holder løbende arrangementer om Afkast+, vores syn på markedsudviklingen, sunde investeringsprincipper m.m. Grundet Corona afholdes arrangementerne indtil videre som online-webinarer. Du tilmelder dig vores kommende arrangement i formularen herunder. Deltagelse er gratis. Læs mere på dette link.

Hvad er den rette investeringsfordeling?

Mange er måske usikre på, hvad der egentligt er den optimale fordeling af aktier og obligationer i ens opsparing.

Se med i denne video, hvor vi drøfter nogle af de overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, når du skal fastlægge, hvad der er den rette fordeling i din investeringsportefølje.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

For mere information

Kontakt os

Ring til os

31 77 60 00

 

Investeringsrådgiver for Afkast+

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2. sal., 2900 Hellerup
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00