Nyhedsbrev

Solid udvikling i juli bringer årets afkast op på 14,9% og konkurrenterne er fortsat langt efter

Der var turbulens i juli, men som så ofte før rettede aktiemarkederne sig og sluttede i plus. Dermed blev der sat endnu flere aktierekorder. Samtidig faldt renten og begge dele smittede positivt af på udviklingen i Afkast+. 

Juli bød således på 3,1% i afkast for investorerne i Wealth Invest Afkast+ og det bringer årets afkast op på 14,9% ved udgangen af måneden. Relativt til andre sammenlignelige investeringsfonde er det en særdeles solid udvikling. Se grafikken her i nyhedsbrevet. 

Vi forventer at en fortsat stabiliserende renteudvikling og gunstig udvikling på aktiemarkederne vil have en positivt effekt på udviklingen i Afkast+ i resten af 2021. Det forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er aktuelt ca. 10-11% årligt. 

Økonomierne er på vej tilbage og momentum for et stærkt aktiemarked er intakt. Hvad de mere langsigtede effekter af den lempelige pengepolitik og statspakkerne bliver er uvis, men indtil videre forbliver vi optimistiske for  udviklingen på finansmarkederne. Læs mere om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet.

Vi afholder webinar i morgen, torsdag den 5. august kl. 17.00, om bl.a. hvad man bør lægge vægt på, når man investerer. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål om både Afkast+ og generelle investeringsmæssige spørgsmål. Læs mere og tilmeld dig på dette link.

Husk at du med Wealth Invest Afkast+ investerer bæredygtigt. Vi går uden selskaber inden for traditionelt problematiske sektorer som fx. våben, tobak & tjæreolie m.m. og fokuserer i stedet på selskaber, som tager bæredygtighed, klimaet og social ansvarlighed alvorligt.

Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Fortsat rigtig god sommer. 

 

%

Afkast i 2021 pr. 31. juli

%

Afkast 2019-07/2020

SOLIDE REgnskaber, Delta og Renteudvikling

Regnskabssæsonen har indtil videre været rigtig flot, specielt for de store it-selskaber, og den ser ud til at blive den bedste siden 2009. Regnskaberne har sammen med fornuftige økonomiske nøgletal mere end opvejet modvinden fra en stigende smitte med deltavarianten og udsigten til kinesisk regulering af visse virksomheder i Kina.

Renterne har atter taget et dyk bl.a. pga. massive opkøb og tålmodighed fra centralbankerne samtidig med at den økonomiske vækst forventes at aftage lidt i tempo. Centralbankerne har iværksat mere fleksible målsætninger for inflation, som i højere grad gør dem i stand til at se igennem fingre med de nuværende høje inflationstal. Det fornyede rentedyk er nærmest naturstridigt i det aktuelle inflationsmiljø, og realrenterne er blevet meget negative. Men renternes veje er uransagelige – det har vi måttet sande siden finanskrisen.

Der pågår naturligvis en tiltagende diskussion om hvorvidt centralbankerne og regeringerne ikke snart burde påbegynde en gradvis nedtrapning af deres massive hjælpetiltag. Historikken efter finanskrisen viser, at den løbende kommunikation og forventningsafstemning til og med markederne og investorerne er altafgørende. Derudover er fleksibilitet i målsætningerne og retningslinjerne for specielt centralbankerne vigtigt, så de ikke behøver at reagere på midlertidige eller lidt længerevarende effekter som eksempelvis en højere inflation efter genåbningen. Af samme grund har både den amerikanske og europæiske centralbank ændret deres mandater til at være mere fleksible særligt i forhold til inflationsudviklingen. Hverken centralbankerne eller regeringerne vil komme til at handle overilet, og deres tiltag forventes at blive kommunikeret i rigtig god tid, hvilket plejer at understøtte og holde hånden under aktiemarkederne.

Aktiemarkederne får også medvind af både stigende tilbagekøb af egne aktier og de faldende renter. Mange finansielle virksomheder har været i både udbytte- og tilbagekøbskarantæne af myndighederne, men det lysner nu, og en tilbagevenden til normalen er også her i gang. Samtidig har det seneste rentedyk igen fået flere til at tale om TINA (There Is No Alternative) til aktier.

Globale aktier er blev lidt billigere i takt med de stigende indtjeningstal. P/E satserne vil alt andet lige stadig være lidt ’kunstigt’ høje, da flere virksomheder har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor fortsat tages med forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt samt at få fjernet indtjeningstallene fra flere kvartaler.

Emerging Markets aktierne er blevet en del billigere i juli måned, da frygten for regulering i Kina tynger markederne. Samtidig skaber deltavarianten bekymring, da vaccinationsudrulningen i flere udviklingslande halter betragteligt efter, hvorved de pågældende lande heller ikke fsva. den økonomiske vækst formår at følge med de udviklede lande. De danske kvalitetsaktier har til gengæld fået et løft og er blevet dyrere. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 24% mere end globale aktier, hvilket er en stigning på 10% ift. sidste måned og i tråd med den historiske forskel.

Økonomierne er således stærkt på vej tilbage og momentum for et stærkt aktiemarked er intakt. Hvad de mere langsigtede effekter af den lempelige pengepolitik og statspakkerne bliver er uvis, men indtil videre forbliver vi optimistiske for finansmarkederne.

 

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Afkast i 2019-07/2021 for Afkast+ og konkurrenter

Stærk afslutning på 1. halvår

I denne video kan du blive opdateret på udviklingen i Wealth Invest Afkast+ i 1. halvår. Vi ser også på, hvordan vores børsnoterede investeringsfond klarer sig i forhold til sammenlignelige konkurrenter i markedet. 

Hvad er den rette investeringsfordeling?

Mange er måske usikre på, hvad der egentligt er den optimale fordeling af aktier og obligationer i ens opsparing.

Se med i denne video, hvor vi drøfter nogle af de overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, når du skal fastlægge, hvad der er den rette fordeling i din investeringsportefølje.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.