Nyhedsbrev

Aktiemarkedet tager fusen på investorerne i 2023

Flot stime af afkast på aktiemarkedet afløst af kursfald i august. Men fortsat fornuftigt investeringsår, hvor renter og inflation stadig vil præge retningen på finansmarkederne resten af året.

Læs mere om markedsudviklingen længere nede i nyhedsbrevet. 

For Afkast+ er afkastet 11,5 pct. opgjort pr. 16/8-2023. Globale aktier i samme periode steget med 11,0 pct. 

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst og sensommer.

 

%

Wealth Invest Afkast+ i 2023 pr. 16. august

%

Wealth Invest Afkast+ 2019-2022

Afkast 1. jan. 2019 – 31. juli 2023 for Afkast+ og konkurrenter

Markedskommentar

Vi lever i sandhed i en forunderlig verden og årtiet har allerede budt på pandemi, historiske rente- og inflationsstigninger bare for at nævne nogle af begivenhederne. 

På positiv-siden har aktiemarkedet for nu efterhånden genvundet sidste års kurstab. Opgjort pr. 15. august er aktiemarkedet steget 12,5% i 2023 inklusiv den foreløbige tilbagegang på 2,5% her i august. Dermed er aktierne bare 3% fra at lukke gabet fra 2022. 

Obligationerne er også stabiliseret – i hvert fald i forhold til udviklingen sidste år – men afkastene er stadig beherskede her. En undtagelse af de mest risikofyldte virksomhedsobligationer. 

Investorers allokering mellem aktier og obligationer er derfor afgørende for årets afkast. For mange obligationer i porteføljen trækker ned og betyder lavere afkast, mens dem med overvægt af aktier er blevet belønnet med pæne afkast.

Opgjort ved udgangen er juli er afkastet på en konservativ portefølje i niveauet 5% med 30% aktier, afkast for moderat risiko er i niveauet 8% med 60% aktier og endelig ca. 11% i afkast for en offensiv portefølje med 85% aktier.

Fortsat usikkherhed om retningen

Det mere stabile obligationsmarked i kombination med aktiestigningerne betyder ikke usikkerheden på finansmarkederne er blevet mindre. Tværtimod er det stadig uklart i hvilken grad den globale økonomi og virksomhedernes indtjening påvirkes de pengepolitiske stramninger og efterveerne af nedlukningen af verdensøkonomien efter Corona. 

Den amerikanske økonomi har vist sig i fin form og er endnu uden tegn på nogen recession – godt hjulpet af et stærk arbejdsmarked. Billedet i Europa er mere broget og Kina, verdens næststørste økonomi, døjer med sine udfordringer. 

Det vil være overraskende hvis ikke den globale økonomi på et tidspunkt bremser en smule op. Servicesektoren og relaterede brancher står stærkest, mens aktiviteten inden for produktion- og fremstillingssektoren er aftagende. Men derfra til at se en større økonomisk nedgang og kraftig recession er sandsynligvis en postgang for tidlig på nuværende tidspunkt. Især det amerikanske arbejdsmarked er stærkt og giver ikke nogen umiddelbare indikationer om en snarlig økonomisk afmatning.

Efter voldsomme prisstigninger sidste år er inflationen på vej ned. Det store spørgsmål er om hastigheden, hvormed inflationen falder, er tilstrækkelig for centralbankerne. I 1970’erne fik centralbankerne ikke bugt med inflationen i første omgang, hvilket førte til en ny inflationsrunde. 

Både FED og ECB vil nødig risikere samme tur som dengang og derfor er der reel en risiko for at centralbankerne vil holde renterne høje for længe med de negative økonomiske konsekvenser det vil medføre.

Umiddelbart er renterne den største trussel mod den økonomiske vækst. Fra centralbankerne strammer pengepolitikken til effekten ses i økonomien er der en ikke ubetydelig tidsmæssig forsinkelse. Vi har endnu ikke set den fulde effekt af stigningerne og allerede tidligere på året så vi følgevirkninger, bl.a. krak i den amerikanske banksektor og balladen med Credit Suisse. Refinansiering af gæld til højere renter rammer både forbrugerne, boligmarkedet og virksomhedernes indtjening. 

Investeringsovervejelser

På den korte bane, dvs. resten af 2023, vil inflation og renter formodentligt være retningsgivende for udviklingen på finansmarkederne. Overrasker inflationen negativt (ved at være højere end forventet) vil det være dårligt nyt for både aktier og obligationer. 

Omvendt vil fortsat faldende inflation give en vished om centralbankernes pengepolitiske stramninger lakker mod enden og i stedet kan afløses af rentefald. Sidstnævnte vil sandsynligvis være afgørende for at væksten i den globale økonomi kan fortsætte. 

I lyset af usikkerhedsmomenterne vil det være naturligt at tage et neutral standpunkt i forhold til aktivallokeringen, dvs. holde sig nogenlunde til den planlagte fordeling mellem aktier og obligationer. De største globale aktier, især de amerikanske, handles på høje pris-multipler og det kan være fristende at søge mod andre dele af aktiemarkedet med en mere attraktiv værdiansættelse. Det kan fx. være value eller small cap. Emerging markets handles også på attraktive niveauer, men den megen pessimisme om Kina, vil være en hurdle på kort sigt. 

Den effektive rente på obligationer er også på betydeligt højere niveauer nu end set længe og fremstår også relativt attraktive. 

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.