Nyhedsbrev

Fødselsdag med fineste manér

Aktiemarkedet bød på kurssvingninger i slutningen af november, men overall endte måneden nogenlunde hvor den startede. I Afkast+ fik vi listet os fornuftigt igennem november med positivt afkast på 0,7% selvom aktiemarkedet dykkede mod slutningen og endte i minus. 2021-afkastet i Afkast+ er opgjort pr. i fredags 21,7%.

Derudover rundede vi sidst i november 3-årsdagen og har nu tre års afkasthistorik. Det ser rigtig fornuftigt ud og vores 3-årsafkast, for de af jer som har været med hele vejen, er 18,4% om året i tre år eller 66% samlet over hele perioden. Vi påskønner opbakningen og er glade for den stigende interesse for Afkast+. Af den daglige omsætning på børsen i København kan vi se stadig flere kunder kommer til. Det er ikke længe siden formuen rundede 100 mio. kr. og i dag er den tæt på 125 mio. kr.

Afkast+ byder på en unik kombination af en portefølje bestående af 100% globale aktier, samt en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%. Man kan sige at vores kunder får et afkast fra en portefølje med 350 kr. investeret, selvom kunderne kun investerer 100 kr. i Afkast+. Det er ganske unikt og derfor at det forventede afkast efter omkostninger kan nå op på ca. 11% årligt.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

%

Afkast i 2021 pr. 10. december 2021

%

Afkast 1. jan. 2019 - 10. dec. 2021

Afkast jan. 2019 – nov. 2021 for Afkast+ og konkurrenter

Volatilitet med Aktiepil op

Som nævnt indledningsvist var der atter udsving på aktiemarkederne mod slutningen af november – først og fremmest pga. seneste variant af Covid-19, Omikron. Vi er nu ikke bekymret for en større korrektion pga. Corona-situationen, men det vil formodentlig bidrage til fortsat turbulente markeder i den kommende tid. Overordnet hælder vi fortsat til at aktiepilen peger op.

Selvom Omikron kan vise sig som lidt af en joker, kan den omvendt også vise sig at være en gave. Den kan give mildere forløb – hvilket der er foreløbige indikationer på – og samtidig er den mere smitsom, og kan potentielt udkonkurrere deltavarianten. Det vil samtidig øge sandsynligheden for flokimmunitet i særligt de uudviklede lande, hvor vaccineprocenten er lav. Men omikron giver støj på den korte bane, specielt i Europa, hvor vi i forvejen ser en betydelige smittestigning pga. vejrskiftet. Derudover er der tvivl om vaccinernes effektivitet. Producenterne forventer snart svar på nye data samt at lancering af opdaterede vacciner, der bedre kan håndtere den nye variant i starten af det nye år. Nye nedlukninger vil desuden blive mødt med nye hjælpepakker, der vil holde hånden under økonomien.

Inflationsudviklingen fylder også stadig meget. Der kæmpes fortsat med bedre balancer mellem udbud og efterspørgsel inden for mange varetyper. Det har været med til at trække inflationen i Danmark op på 3%, hvilket er det højeste niveau i mange år. Det giver anledning til en bekymring for pris- og lønspiraler samt anden runde effekter i produktionskæderne, som kan fastholde inflationen høj i længere tid. Derfor er der stort fokus på digitalisering og brug af robotter i produktionsapparatet. Robotterne er i sidste ende løsningen på mangel på kvalificeret arbejdskraft, og vil kunne løse det nuværende prisstigningsscenarie gennem øget produktivitet og lavere lønstigningstakt.

Den høje inflation gør det endnu vigtigere, at formuer ikke står og samler støv på indlånskonti med -0,5% til -1% i årlig rente. Det giver pt. med sikkerhed et købekraftstab på mellem 3,5%-4% årligt. Pengene bør investeres med den rette aktivallokering og risiko i forhold til ens tidshorisont.

Det amerikanske centralbank FED er ved at sætte nedtrapningen af dens store obligationsopkøb på skinner og lader sig indtil videre ikke påvirke af omikron. Aktiemarkederne er ikke vilde med rentestigninger, men de er allerede priset ind i rentekurver, og kommer derfor ikke som hverken et chok eller en overraskelse. Pengepolitikken er stadig ekspansiv og understøttende, og opkøbene fortsætter i Eurozonen.

December måned plejer at være fyldt med gaver. Det gælder normalt også på aktiemarkederne. Aktierne ser ikke specielt dyre ud med historiske briller på, hvorved forudsætningen for en god afslutning på et godt år er intakte, specielt hvis situationen omkring den nye coronavariant viser sig håndterbar og måske endda positiv med mildere forløb og dermed færre døde.

Rigtig god december.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.