Nyhedsbrev

Spændende start på 2021

2021 er kun én måned gammel og har allerede budt på masser af aktivitet.

Året startede fint og gav pæne stigninger på aktiemarkederne, men mod slutningen af måneden fladede stemningen ud, bl.a. fordi amerikanske private investorer i øjeblikket lægger arm med store amerikanske investorer. 

I Afkast+ er vi kommet fint fra start med afkast på 4,2%, opgjort pr. 3. februar. Interessen for vores børsnoterede investeringsfond er stadig voksende og vi oplever stigende kundetilgang.

Se med i videoen, hvor vi giver en opdatering på afkastudviklingen i Afkast+, hvor vi også sammenligner resultaterne op mod nærmeste konkurrenter. 

Læs mere om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet, hvor der også er mulighed for tilmelding til vores næste arrangement den 10. februar om sunde investeringsprincipper.

 
Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 22 22 20 69.
 

%

Resultat for Afkast+ i 2021 pr. 3. feb.

%

Resultat for Afkast+ 2019-2020

Starten på 2021 i korte træk

Januar blev en begivenhedsrig måned, som lagde flot ud, men fladede ud til sidst. Det er lidt usikkert hvad der præcist forårsagede kursfaldene sidst på måneden. Meget tyder på, at det er turbulensen omkring de amerikanske privatinvestorers koordinerede opkøb i enkelte aktier, som presser flere hedge fonde, der er den primære kilde til opbremsningen (i tillæg til markederne i forvejen kom stærkt fra start i år). Det er en interessant historie, men vi tvivler på, det i sig selv sætter en større negativ spiral i gang. Der skal vi nok tilbage til de økonomiske realiteter.

Regnskabssæsonen er ellers startet godt. Der er masser af likviditet, og de lave renter fortsætter med meget tålmodige centralbanker. Hjælpepakkerne står også i kø for at hjælpe den trængte økonomi og de hårdt ramte brancher yderligere. Sundhed og bæredygtighed er de nye vækstdrivere, og det er noget Afkast+ nyder godt af, hvor vi har stort fokus på grønne og bæredygtige selskaber.

Efter den rystende storm på Kongressen fik USA en ny præsident, der vil bringe USA tilbage til et tættere internationalt samarbejde bl.a. via WHO og Paris-aftalen. En ny handelsaftale med Kina er også på agendaen. Den øgede forudsigelighed vil alt andet lige understøtte et aktiemarked, der ikke ønsker geopolitisk usikkerhed.

Det er altid relevant at sætte sig ned og kigge på værdiansættelsen af forskellige selskaber og brancher. Det er ingen hemmelighed, at IT-sektoren er prisfastsat meget højt. Men de store FAANG aktier tjener også masser af penge. Under Dot.com krisen i starten af dette årtusinde var det alt sammen mere eller mindre fugle på taget. Derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne de to perioder. IT-aktier er bomstærke og har en fornuftig fremtid og forretningsmodel, selvom kursudviklingen nok ikke fremadrettet vil foregå i samme tempo. Som samfund har vi vel tage et 5-10 årigt kvantespring digitalt under Coronakrisen, og det vil kun gavne IT-sektoren.

Mange selskabers indtjening er naturligvis dykket under Coronakrisen. Flere amerikanske storbanker forventer, at de amerikanske selskabers indtjening i 2021 vil vokse med 25 %. Aktiemarkedet har taget forskud på denne indtjeningsstigning, men mange af bankerne forventer, at aktiemarkedet vil stige med op til det halve af denne indtjeningsstigning.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Mød OS

Vi holder løbende arrangementer om Afkast+, vores syn på markedsudviklingen, sunde investeringsprincipper m.m. Tilmeld dig vores næste arrangement i København herunder. Deltagelse er gratis. Henset til Corona afholdes arrangementerne i mindre fora. Læs mere på dette link.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

For mere information

Kontakt os

Ring til os

22 22 20 69

 

Investeringsrådgiver for Afkast+

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2. sal., 2900 Hellerup
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00