Nyhedsbrev

Godt nytår

Nytårsnyhedsbrev

Først og fremmest godt nytår. 

2020 blev et helt usædvanligt år, hvor Corona-pandemien, udover det menneskelige og samfundsmæssige aspekt, forårsagede en global økonomisk nedgang uden fortilfælde efterfulgt af et lige så historisk opsving.

 
Mange investorer fik trykprøvet risikovilligheden. For dem, som holdt fast i strategien, endte året for de fleste med pæne afkast.
 
Det er også tilfældet for vores investorer i Afkast+, der kommer styrket ud af 2020 med afkast, som er markant bedre end markedet og i særdeles i forhold til sammenlignelige konkurrenter.
 
11,3% blev det til i 2020 for investorerne i Afkast+, mens afkastet for globale aktier endte på 6,2%.

Vi er lykkedes med det stærke afkast med en kombination af lave omkostninger, fokus på ansvarlige investeringer og bæredygtige selskaber, overvægt til danske aktier og et fornuftigt rentebidrag fra obligationsdelen.

Læs mere om vores forventninger til 2021 m.m. længere nede i nyhedsbrevet, hvor du også kan tilmelde dig et af vores gratis arrangementer med fokus på sunde investeringsprincipper.
 
Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Godt nytår.

%

Resultat for Afkast+ i 2020

%

Resultat for Afkast+ 2019-2020

Sådan gik det i 2020 og vores bud på 2021

2020 vil på mange måder gå over i historien. Investeringsmæssigt startede det med en dramatisk nedtur, da pandemien ramte Europa og frygten ramte de finansielle markeder. Centralbanker og politikere trådte hurtigt i karakter og ydede massiv hjælp til økonomien og markederne. Hjælpepakker, lave renter og masser af likviditet skabte mere optimisme og fik investorerne til at tage mere risiko. Realrenterne blev så lave, at der reelt ikke var noget attraktivt alternativ til aktier. Nu kæmper vacciner, centralbanker og politikere med virusmutationer og nye nedlukninger for at genskabe den økonomiske aktivitet.

Udsigterne for 2021 ser gode ud så længe vaccinerne virker. Det nye år ser ud til at ligne lidt det gamle. Pandemien vil stadig lægge et låg på den økonomiske aktivitet, hvorved politikere og centralbanker vil pumpe penge ud i systemet. Dette vil understøtte aktivitetsniveauet og aktierne. Når vi i løbet af året forhåbentligt får en genåbning af samfundet, vil en kombination af rigelig likviditet, opsparet efterspørgsel og øget beskæftigelse få vækst og indtjening til at stige og understøtte aktiemarkedet.

En genåbning af samfundet vil lægge et opadgående pres på renterne, men centralbankerne vil igen i 2021 gøre meget for at undertrykke dette pres. Derfor bliver resultatet nok, at forventningerne til den fremtidige indtjening vil stige, mens renterne forbliver lave til moderat højere. Dette er opskriften på endnu et godt aktieår.

Vi skal dog huske på, at aktierne er blevet dyrere i takt med de lave renter. Derfor er det afgørende for prissætningen og udviklingen på aktiemarkedet, at renterne ikke stiger for voldsomt, da obligationer så igen kan blive et attraktivt alternativ til aktier hvorved investorerne ikke fremadrettet vil betale så meget for en indtjeningskrone.

Det bliver ligeledes spændende at følge udviklingen i aktierne indenfor ”ny økonomi” (tech, grøn omstilling og digitalisering) ift. ”gammel økonomi” (finans, industri og olie). Vil den nye økonomi igen outperforme den gamle voldsomt og vil den bæredygtige bølge fortsætte. Det første er nok mere usikkert, da prisforskellen er historisk høj, mens det sidste første lige er starten og vil fortsætte med uformindsket styrke.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i sammensætningen af Afkast+ mellem muligheder og risici og er derfor godt rustet til at udnytte markedsmulighederne i 2021.

Jyllandsposten/Finans skriver om Wealth Invest Afkast+ og fremhæver vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Mød OS

Vi holder løbende arrangementer om Afkast+, vores syn på markedsudviklingen, sunde investeringsprincipper m.m. Tilmeld dig et af vores næste arrangementer i København herunder. Deltagelse er gratis. Henset til Corona afholdes arrangementerne i mindre fora med op til 10 personer. Læs mere på dette link.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, rådgiver for Afkast+, kommenterede på TV2 News kort inden jul udviklingen i pensionssektoren.

Meget tyder på årets højdespringere bliver Velliv, AP Pension, Danica og AkademikerPension.

Du kan gense klippet i boksen. Indslaget er fra lillejuleaften og de refererede afkast opgjort pr. 30/11.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

For mere information

Kontakt os

Ring til os

22 22 20 69

 

Investeringsrådgiver for Afkast+

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2. sal., 2900 Hellerup
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00