Nyhedsbrev

Slutspurten i december resulterede i afkast på 22,9% i 2021 for Afkast+

December måned blev den perfekte afslutning på et fantastisk investeringsår. Vækst og gode indtjeningstal fra virksomhederne trumfede både pandemien og den stigende inflation, som genåbningen og de efterfølgende flaskehalse for komponenter, fragt og logistik har medført. Omikron har heldigvis vist sig mindre farlig end tidligere varianter, hvorved mange eksperter forventer en snarlig afslutning på den bekymrende del af pandemien med færre indlæggelser og dødsfald pga. mildere  forløb, vaccinationer og noget der minder om flokimmunitet.

2021-afkastet i Wealth Invest Afkast+ endte på 22,9%. Med 2021 i hus har vi nu tre fulde kalenderårs afkast på i alt 74,3% i perioden 2019-2021.

Som rettesnor for om du kan være tilfreds med dit afkast i 2021, kan du bruge følgende som pejlemærker:

Lav risiko: 6-8% i afkast
Moderat risiko: 13-16% i afkast
Høj Risiko: +20% i afkast

I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om vores forventninger til 2022. Du kan også tilmelde dig webinaret om sidste års afkast i pensionssektoren, som afholdes næste fredag af Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Husk Afkast+ byder på den unikke kombination af en portefølje bestående af 100% globale aktier, samt en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%. Man kan sige at du får et afkast fra en portefølje med 350 kr. investeret, selvom du kun investerer 100 kr. i Afkast+. Det er ganske unikt og derfor at det forventede afkast efter omkostninger kan nå op på ca. 11% årligt.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

%

Afkast i 2021

%

Afkast 2019-2021

Afkast jan. 2019 – dec. 2021 for Afkast+ og konkurrenter

FOrvent mere beherskede aktieafkast i 2022

Pandemien bliver forhåbentligt et afsluttet kapital i løbet af 1. halvår 2022, hvor vi igen kan vende tilbage til mere normale liv. Det betyder også et mindre pres på vores forsyningskæder, logistik og produktionsapparat, der sammen med aftagende priser på råvarer og metaller skal bremse den høje inflation, som vi har set i 2021. Inflationsudviklingen er nøglen til centralbankernes ageren og dermed også til den kommende renteudvikling, der igen har en afgørende indflydelse på aktiemarkederne.

Aktiemarkederne reagerer ikke positivt på store rentestigninger, da de især påvirker værdien af vækstaktiernes fremtidige indtjening. Derudover gør de obligationer til et mere attraktivt alternativ relativt til aktier.

Begreber som FOMO (Fear Of Missing Out) og TINA (There Is No Alternative) har været gennemgående for 2021 og med til at understøtte aktiemarkederne, da mange investorer har været bekymrede for at gå glip af en kommende optur samtidig med, at obligationer ikke har været et attraktivt alternativ til aktier i det nuværende lavrentemiljø. Derfor forventes en normalisering af renterne i USA at være tæt på at blive skudt i gang.
Rentestigningerne er allerede varslet, hvorved de hurtigt er blevet priset ind i rentekurven og i obligationskurserne for de længereløbende obligationer. Således behøver rentestigninger ikke at være negativt for obligationer. Derimod modarbejder rentestigninger en økonomisk overophedning, hvorved de er med til at bekæmpe en stigende inflationsudvikling, hvilket i sagens natur alt andet lige vil være gavnligt for både aktie- og obligationsmarkederne.

Efterspørgslen hos forbrugerne er stadig stærk, så virksomhederne tjener gode penge, hvilket burde give høj indtjeningsvækst til gavn for aktierne. Den globale økonomi har det godt, og der forventes en vækst på 4% i 2022, hvilket er væsentligt over niveauet inden pandemien.

Summa summarum bliver inflations- og renteudviklingen samt centralbankernes ageren afgørende for den videre udvikling på markederne. Efter et ekstraordinært godt 2021, forventer vi i år fornuftige afkast, om end lavere end i 2021 i et marked, der stadig vil være understøttet af en lempelig finans- og pengepolitik. Men lavere afkast kan også gøre det, da en aftagende inflation i højere grad vil sikre købekraften. En fastholdelse og forbedring af købekraften er i sidste ende et afgørende aspekt ved at investere og spare op. Med negative renter på ca. -1% på mange kontantkonti i bankerne, er det derfor afgørende, at ens formue bliver investeret med en passende risiko i forhold til alder, tidshorisont og risikoprofil.

Bæredygtighed og grøn omstilling forventes fortsat at fylde meget investeringsmæssigt i 2022.

Vil du opdateres på 2021-udviklingen i pensionssektoren, så tilmeld dig dette webinar. Der er spot på afkastene i 2021 og mange andre interessante emner i samme boldgade.


Evalueringen vil bl.a. tage udgangspunkt i de opnåede resultater i forhold til relevante reference-indeks og strategiske benchmark. 
Udover 2021 ses også op længere tidshorisonter – du bliver med andre ord helt opdateret på udviklingen i pensionsmarkedet.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig på dette link.

Klik her for at tilmelde dig webinar fredag 21/1 kl. 10 om udviklingen i pensionsmarkedet

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.