Nyhedsbrev

Velkommen til årets første nyhedsbrev – i videoformat

Afkast 1. jan. 2019 – 31. dec. 2023 for Afkast+ og konkurrenter

Gør markedsuroen dig mør og overvejer du at gå kontant?

Det vil sjældent belønne sig at afvige fra investeringsstrategien. Tværtimod risikerer du i stedet ikke at nå dine finansielle mål.

Lyt med i indslaget og få indspark til, hvorfor det er bedre at holde sig i tøjlerne.

Kan man spare sig til højere afkast?

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er virkeligheden.

Bare ved at gå efter investeringsprodukter med lav pris kan du forøge dit afkast betragteligt. Det virker finurligt, at lav pris kan være lig høj kvalitet, og høje priser omvendt er udtryk for lav kvalitet. Mange af os har nemlig – og helt naturligt – en forventning om, at pris og kvalitet hænger sammen, så højere pris nødvendigvis må afspejle tilsvarende højere kvalitet.

Ikke desto mindre er det modsatte tilfældet i investeringsøjemed, hvor høj kvalitet kan købes til lav pris. Her forholder det sig nemlig sådan, at hvad, der er sparet, er tjent i form af tilsvarende højere afkast.

I takt med at investeringshorisonten øges, bliver denne effekt mere udtalt, og har du ikke allerede et skarpt fokus på dine investeringsomkostninger, er det om at komme i gang.

Er 60/40 porteføljens æra slut?

Investorer med 60% aktier og 40% obligationer i porteføljen (deraf navnet) er igennem mange år blevet forkælet med solide risikojusterede afkast.

Aktier leverede det meste af afkastet, og obligationerne fungerede som stødpude i perioder med markedsuro og aktiefald.

Men i de senere år er korrelationen mellem de to aktivklasser i perioder med finansiel turbulens blevet positiv og aktier og obligationer har med varierende hastighed kørt synkron. Det stabiliserende element fra obligationer fungerer med andre ord ikke. Andre aktivklasser, fx råvarer og energi, ville have tilført betydelig mere risikospredning til porteføljen end obligationer.

Spørgsmålet er om 60/40 porteføljens æra er slut? Ikke efter vores opfattelse, men de senere års inflationære pres har utvivlsomt været en dårlig cocktail for 60/40 porteføljen.

Men man bør være bevidst om, hvorfor hver eneste aktivklasse er med i porteføljen, hvorfor aktivklasserne er med, hvad de bidrager med og hvordan de reagerer i forskellige markedsscenarier.

Når inflationspresset aftager og renterne sandsynligvis stabiliserer vil vi forhåbentligt igen se obligationer fungere, som de var tiltænkt i 60/40 porteføljen

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.