Nyhedsbrev

Stærk afslutning på 1H betød pæne afkast og baghjul til konkurrenterne

Aktiemarkederne er næsten kun gået en vej siden bunden i marts sidste år og det er frem. Positive nyheder på vaccinefronten i efteråret boostede aktierne endnu mere og samtidig med lyset for enden af tunnelen sidste sommer begyndte renterne at stige.

For investorerne i Wealth Invest Afkast+ betød udviklingen i 1. halvår et solidt afkast på 10,9% og årets afkast er pr. 8. juli 12,4%. Relativt til andre sammenlignelige investeringsfonde er det en særdeles solid udvikling. Se grafikken længere nede i nyhedsbrev. Du kan også lytte med i videoen, hvor Nikolaj Holdt Mikkelsen kommenterer afkastudviklingen.

De seneste måneder har strategien i Afkast+ været positivt påvirket af en stabiliserende renteudvikling, fornyet luft til danske aktier og fortsat god interesse for bæredygtige aktier. Det forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er aktuelt ca. 11% årligt. 

Læs også om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet. 

Husk at du med Wealth Invest Afkast+ investerer bæredygtigt. Vi går uden selskaber inden for traditionelt problematiske sektorer som fx. våben, tobak & tjæreolie m.m. og fokuserer i stedet på selskaber, som tager bæredygtighed, klimaet og social ansvarlighed alvorligt.

Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god sommer. 

 

%

Afkast i 2021 pr. 8. juli

%

Afkast 2019-06/2020

All-time high på aktiemarkederne 

Retningen på aktiemarkederne er næsten kun gået en vej siden bunden i marts sidste år og det er frem. Positive nyheder på vaccinefronten i efteråret boostede aktierne endnu mere og igangsatte samtidig en rotation i markedet væk fra vækstaktier mod value og cykliske aktier. Rotationen var drevet af en forventning om at denne del af aktiemarkedet vil stå særligt stærkt i et økonomisk rebound efterhånden som økonomierne åbner op efter Corona.

Samtidig med lyset for enden af tunnelen sidste sommer begyndte renterne at stige. Den amerikanske 10-årige obligationsrente, der ofte anvendes som pejlemærke for renteudviklingen, er steget fra 0,55% i sommer til 1,7% i marts. Renten er siden faldet tilbage og ligger nu på knap 1,3%.

De danske renter er ligeledes påvirket og i særdeleshed renten på danske realkreditobligationer er steget – med kursfald til følge. Det danske realkreditmarked er ramt på flere fronter, dels som følge af den generelle renteudvikling i markedet, men er derudover påvirket negativt af mindre købsinteresse. Det har resulteret i en såkaldt spændudvidelse mod danske statsobligationer.

Udviklingen i rentemarkedet er drevet af forventning om centralbankerne på et tidspunkt vil se sig nødsaget til at hæve renten og reducere opkøbsprogrammerne. Den meget lempelige pengepolitik er bl.a. blevet anvendt til finansiering af de mange og betydelige finanspolitiske hjælpepakker som Corona fremtvang.

Et tredje element på radaren er stigende inflation. Corona har brudt forsyningskæder og mange har pga. betalt hjemsendelse haft både rigelig tid og penge til at shoppe varer. Varer som vel at mærke ikke er blevet produceret fordi folk netop har været hjemsendt. Ikke noget at sige til priserne skyder til vejrs.

Udviklingen i både renter og inflation har givet støj på finansmarkederne i første halvår, herunder har aktiemarkederne op til flere gange vendt pilen ned. Hver gang er de kommet hurtigt tilbage og genvundet mere end det tabte. Troen på en stærk vækst i selskabernes indtjening, en fortsat lempelig pengepolitik og kontrolleret inflation har indtil videre overvundet investorernes frygt.

Resten af året vil formodentlig være præget af samme temaer. Fokus er fortsat på centralbankernes ageren, renteudviklingen, inflation, normalisering af økonomierne og risiko for genopblussen af Corona. Med andre ord er usikkerhedsmomenterne mange og intakte. De kraftige stigninger rejser desuden det naturlige spørgsmål om der er mere at komme efter eller om det var det for denne gang.

På den korte bane er det vores vurdering den positive udvikling kan fortsætte. Det lader til pengepolitikken fortsat vil være lempelig en rum tid, selskabernes indtjening peger i retning af stærk vækst og et reelt alternativ til aktier virker ikke attraktiv. Sidstnævnte har været på læberne i efterhånden en årrække, men med udsigt til stigende renter fremstår traditionelt stabile investeringer ikke særlig attraktive. Forvent også volatilitet og kurssvingninger de kommende måneder.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Afkast i 2019-06/2021 for Afkast+ og konkurrenter

Hvad er den rette investeringsfordeling?

Mange er måske usikre på, hvad der egentligt er den optimale fordeling af aktier og obligationer i ens opsparing.

Se med i denne video, hvor vi drøfter nogle af de overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, når du skal fastlægge, hvad der er den rette fordeling i din investeringsportefølje.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.