Nyhedsbrev

Fortsat usikkerhed, men aktierne kravler op 

Risikofyldte aktiver, som aktier og virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, har trods megen usikkerhed om den økonomiske vækst leveret solide afkast i 2023.

Udviklingen smitter af på Afkast+ som pr. 5. juni ligger med et afkast for året på 11,8%. Læs mere om vores syn på markedsudviklingen her i nyhedsbrevet. Du kan også blive opdateret på, hvad du kan forvente i afkast på forskellige aktivklasser.

Torsdag den 15. juni holder vi endnu et spændende investormøde med fokus på bl.a., hvordan du sammensætter din portefølje bedst muligt og investerer optimalt. Læs mere og tilmeld dig længere ned i nyhedsbrevet. Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes på Strandvejen i Hellerup.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

 

%

Wealth Invest Afkast+ i 2023 pr. 5. juni

%

Wealth Invest Afkast+ 2019-2022

Afkast 1. jan. 2019 – 31. maj 2023 for Afkast+ og konkurrenter

Arrangement om Afkast+ og sunde investeringsprincipper. 

Vi holder introduktionsmøde om Afkast+ torsdag den 15. juni i Hellerup. Arrangementet er for både eksisterende og interesserede investorer i Afkast+. Du vil blive opdateret på udviklingen på finansmarkederne, Afkast+ og få inspiration til hvordan du bedst investerer din opsparing og meget mere. 

Det plejer at være superhyggeligt i uformelle rammer, med god dialog, spørgelyst og god stemning.

Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig herunder. Tilmelding er gratis, og der er begrænset antal pladser. Vi ser frem til at møde dig.

 

Sæt kryds ved den dato, hvor du ønsker at deltage

Inflationen tikker ned og økonomien stadig i gear

På den økonomiske front er det stadig renter, inflation og den økonomiske vækst, der præger udviklingen på finansmarkederne. Dertil kom usikkerhed om USA’s gældsloft, som hastigt nærmede sig deadline, men forhandlingsparterne nåede akkurat til enighed om en løsning, hvor loftet hæves inden deadline.

Derudover tyder det på at renteloftet er inden for rækkevidde samtidig med indikationer på inflationen er på vej ned. De to forhold er sandsynligvis en medvirkende forklaring på aktiemarkederne er kravlet op i år. Selvom inflationspilen heldigvis peger ned, skal vi næppe forvente at se inflationen tilbage på 2%-målsætningen foreløbig. 

Øvelsen for centralbankerne er at balancere pengepolitikken på den ene side, så inflationen kan bringes tilbage til målsætningen, men uden at økonomien slås helt ud af kurs på den anden side. I det lys skal vi nok forvente at inflation på 2% ligger et par år ude i fremtiden. 

På den korte bane – i forhold til finansmarkederne – mangler vi stadig et klart billede af, i hvor høj grad inflation og renter ender med at påvirke den globale økonomiske vækst. Tidligst i 2. halvår vil vi blive klogere på det og måske skal vi endda inden i 2024 inden vi får svaret.

Lysere udsigter for højere afkast

Danskerne kan se frem til højere afkast på deres opsparing. Med udgangspunkt i Rådet for Afkastforventningers seneste forventninger gældende fra 2. halvår af 2023 kan opsparere med moderat risiko nu i gnms. forvente 6,6% i årligt afkast de kommende 10 år. Det er det højeste niveau siden Rådet begyndte at offentliggøre forventninger til afkast tilbage i 2019.

Endnu mere udtalt er afkastforøgelsen for opsparere med lav risiko, der kan se frem til 5,1% i årligt afkast. Det svarer til en fordobling af det forventede afkast på 2 år og et resultat af højere renter. Opsparere med høj risiko kan glæde sig over et forventet afkast på 7,5% om året.

Tabellen herunder viser det forventede afkast over tid siden 2019 og frem til 2. halvår 2023. Afkastene er før skat, omkostninger og inflation. Beregningerne er med udgangspunkt i pensionsselskabernes strategiske allokeringer og de anvendte allokeringer er gennemsnittet for de viste profiler i kombination med Rådets forventninger til afkast for de kommende 1-10 år.

Rådet for Afkastforventningers er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Forsikring & Pension er pensionsselskabernes brancheorganisation. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde. 

Rådet er nedsat for at sikre realistiske pensionsprognoser og afkastforventninger til danskerne. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pensionsudbydere skal bruge de samme forudsætninger, når de beregner hhv. prognoser og afkastforventninger til kunderne.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.