Nyhedsbrev

Pendulet tilbage i grønt i maj

Efter en mindre opbremsning i april var globale aktier tilbage i grønt terræn i maj måned.

For Wealth Invest Afkast+ er årets afkast 8,0 pct. opgjort pr. 31/5-2024.

Læs mere om markedsudviklingen længere nede i nyhedsbrevet.

Vi afholder webinar på mandag den 17. juni kl. 20.00, hvor vi fortæller mere om Afkast+. Du er meget velkommen og du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig på dette link.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

 

%

Wealth Invest Afkast+ i 2024 pr. 31. maj

%

Wealth Invest Afkast+ 2019-2023

Afkast 1. jan. 2019 – 31. maj 2024 for Afkast+ og konkurrenter

Markeds-kommentar

Aktiestigningerne vendte tilbage i maj måned. En mere afdæmpet arbejdsmarkedsrapport og flotte regnskaber fra bl.a. NVIDIA og Alphabet var med til at understøtte den positive udvikling. Dermed ser den amerikanske centralbank ud til at have balanceret inflations- og recessionsrisici perfekt og holdt den amerikanske økonomi på sporet til en blød landing, der understøtter aktiemarkederne uden for nærværende at røre ved renterne.

Samtidig er OECDs ledende indikatorer efter ca. 1,5 år i ”Optursfasen” gået videre til ”Ekspansionsfasen”, hvor væksten er tiltagende over det naturlige niveau. Ekspansionsfasen plejer at understøtte aktiemarkederne yderligere.

Ud over kunstig intelligens, bliver der stadig talt meget om, at den grønne omstilling skal være med til at drive væksten fremadrettet. Her skal Europa op i tempo. Amerikanerne og kineserne buldrer derudad. USA har succes med at tiltrække ny, afgørende industri med skatterabatter, mens Kinas dominans inden for en række strategiske nøgleteknologier som kunstig intelligens, cleantech og innovation bliver stadig større. Det er indenfor disse områder, at fremtidens vækst og arbejdspladser bliver skabt, og derfor må Europa ikke sakke yderligere bagud.

Den længe ventede første rentenedsættelse kom i torsdags fra ECB. Men generelt må vi forvente en meget kontrolleret tilgang til rentenedsættelser herefter i både i USA og Europa. Økonomierne har klaret de stigende renter overraskende godt, hvorved centralbankerne vil være forsigtige med at smide yderligere benzin på vækstbålet med tæt på fuld beskæftigelse og fine tillidsindikatorer. 

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er blevet dyrere i den sidste måned pga. aktiestigninger. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 22,4 mod 21,0 i slutningen af sidste måned, hvilke er over det historiske niveau.

Generelt er globale aktier blevet dyrere i maj måned pga. kursstigninger. Emerging Markets har igen klaret sig lidt bedre specielt efter situationen i Kina har stabiliseret sig med kursstigninger til følge efter en meget lang nedtur. Europæiske er nu for første gang i lang tid billigere end Emerging Markets aktier. Danske aktier er blevet lidt dyrere ift. globale aktier, og de handler nu med en rabat på 10% ift. globale aktier, hvilket stadig er historisk billigt.

Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne P/E) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet dyrere relativt til obligationer, da forskellen er -0,03% mod 0,08% i sidste måned, hvilket er den laveste risikopræmie på aktier, som vi har målt i næsten 20 års historik. Den er samtidig for første gang negativ. Den lave risikopræmie på aktier ift. obligationer er blot med til at understrege, at obligationer fremstår attraktive i øjeblikket.

Man kan stadig godt argumentere for, at kreditkvaliteten af de amerikanske statsobligationer er blevet forringet med den stigende statsgæld, hvorved investorerne forlanger en højere rente på amerikanske statsobligationer, hvilket medfører en helt naturlig indsnævring af Yield Gap’et. Samtidig fylder techaktier mere i indeksene, da der her er større forventninger til den fremtidige indtjening. Yield Gap’et kigger på den aktuelle prisning og indtjening og ikke på de fremtidige indtjeningsforventninger. Med andre ord kan vi være trådt ind i et nyt paradigme med en anden relativ prissætning end tidligere, hvor forskellen ”normalt” var ca. 2%.

Webinar – For godt til at være sandt?

Nej, faktisk ikke! Vi inviterer dig til at bruge 30 minutter på at forstå, hvorfor tommelfingerreglen “hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er der nok noget om det” ikke gælder, når det handler om kapitalforeningen Afkast+ og dens merafkast på 38% i forhold sammenlignelige konkurrenter.

Nikolaj Holdt Mikkelsen og Karsten Hannibal, som er hjernerne bag Afkast+, inviterer til webinar den 17. juni kl. 20-20:30, hvor de vil komme ind på:

  • Lidt om investering generelt
  • Hvordan er Afkast+ skruet sammen – Teorien bag?
  • Hvordan påvirker omkostningerne dit nettoafkast?
  • Hvad gør du, hvis du vil investere i Afkast+

Webinaret er relevant for alle, som interesserer sig for at investere. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatten!

Sæt kryds ved den dato, hvor du ønsker at deltage

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.