Nyhedsbrev

Aktier i hopla, mens obligationer er ramt af rentestigninger

Maj blev en begivenhedsrig måned, hvor aktierne dykkede for derefter at rette sig igen. Derfor endte måneden i det store hele, som den startede.

For Wealth Invest Afkast+ blev det til et mindre fald på -0,9% i maj. Årets afkast er 5,9% (pr. 8. juni). Det forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er aktuelt ca. 11% årligt. 

Læs mere om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet, hvor der også er mulighed for tilmelding til vores næste online webinar den 22. juni kl. 17.00 om hvordan man bedst sammensætter sine investeringer. 

Husk at du med Wealth Invest Afkast+ investerer bæredygtigt. Vi går uden selskaber inden for traditionelt problematiske sektorer som fx. våben, tobak & tjæreolie m.m. og fokuserer i stedet på selskaber, som tager bæredygtighed, klimaet og social ansvarlighed alvorligt.

Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

 

%

Resultat for Afkast+ i 2021 pr. 8. juni

%

Resultat for Afkast+ 2019-05/2020

Inflation og renterne dominerer fortsat markedet

Inflationsudviklingen har taget det meste af opmærksomheden i løbet af maj efter store stigninger i inflationen specielt i USA. Spørgsmålet er, om det er midlertidige stigninger og hvordan centralbankerne reagerer?  Inflationen presses som i mange andre lande op af midlertidige faktorer.

Vi har på det seneste set kraftige prisstigninger på råvarer og fragtrater. Det skyldes konsekvenserne af Coronakrisen. Store dele af klodens befolkning har under Corona været sendt hjem fra arbejde og betalt af de respektive regeringer for ikke at arbejde. Mange har brugt tiden til at gå shop amok på nettet og købt varer til den store guldmedalje. Varer som vel at mærke ikke er blevet produceret fordi folk netop er blevet bedt om ikke at arbejde. Det har de globale forsyningskæder ikke kunnet absorbere, og det har sendt priserne op. Lønpresset har også været tiltagende, men ser ud til at være aftaget en anelse. Flere vurderer, at inflationen snart topper, men at prisstigningerne i den kommende tid vil være højere, end vi har set i de seneste år. 

I forhold til centralbankerne kan de højere inflationstal fremrykke tidspunktet for, hvornår de aftrapper deres obligationsopkøb. Den amerikanske centralbank forventes at være mest årvågen, mens den europæiske centralbank fortsat vil være ekstremt tålmodig. Ingen centralbanker ønsker unødigt at hæmme det økonomiske opsving på den anden side af Coronakrisen, hvor der stadig er mange ubekendte. Så vil de hellere tillade en højere inflation i en periode.

Over de kommende 3-6 måneder vil vi blive klogere på, om inflationsstigningen kun er midlertidig eller mere varig. Umiddelbart tror vi mest på midlertidige effekter, hvorved centralbankerne fortsat vil understøtte markedet med lave renter og obligationsopkøb.

Flere virksomheder har været tilbageholdende med at købe egen aktier tilbage pga. usikkerhed om Coronakrisens udvikling. Det lader til at ændre sig nu, hvorved aktiemarkedet også vil få en hjælpende hånd af virksomhedernes tiltagende opkøb i den kommende tid. Vi er stadig positive på aktier for resten af året.

Danske realkreditobligationer har haft endnu en svær måned pga. for meget renterisiko i markedet. Men en forventning om et stort fald i antallet af lånekonverteringer og en større andel af flexlån blandt nye boliglån (da forskellen på den korte og den lange renter er ca. 2%) forventes at understøtte danske realkreditobligationer på sigt.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,20 % og +1,6%, er amerikanske virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer blevet mere attraktive, hvilket også forventes at øge interessen og efterspørgslen efter danske realkreditobligationer. 

Kombinationen af en gunstig udvikling på aktiemarkedet og stabiliserende realkreditmarked vil skabe gode betingelser for afkastpotentialet i Wealth Invest Afkast+. 

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Mød OS

I vores kommende webinar bliver du klogere på, hvordan du bedst sammensætter dine investeringer og hvilken medicin, der er den bedste, når bølgegangen på finansmarkederne udfordrer din risikovillighed.

Webinaret er for dig, som gerne vil ruste porteføljen til op- og nedture på aktiemarkedet, lære mere om sunde og robuste investeringsprincipper og opnå kendskab til forskellige inspirerende porteføljeforslag. 

Du tilmelder dig webinaret i formularen herunder. Deltagelse er gratis. Læs mere på dette link.

Hvad er den rette investeringsfordeling?

Mange er måske usikre på, hvad der egentligt er den optimale fordeling af aktier og obligationer i ens opsparing.

Se med i denne video, hvor vi drøfter nogle af de overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, når du skal fastlægge, hvad der er den rette fordeling i din investeringsportefølje.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.