Nyhedsbrev

Rentestigninger i februar gav kursfald

Vi fik sluttet februar af og måneden var nærmest en gentagelse af januar. Aktiemarkederne lagde stærkt fra land, men stemningen vendte mod slutningen af måneden.

Årsagen til turbulensen i sidste del af februar er renten, som er steget pænt på kort tid.

Stigende renter er en langt mere alvorlig sag end uroen i januar og kan blive en udfordring for finansmarkederne. Det skyldes ikke mindst den enorme gæld verden over, som vil lægge en dæmper på et økonomisk opsving, hvis renterne fortsætter op.

Afkast+ er påvirket af de stigende renter. Det rammer på kort sigt afkastet negativt, men forbedrer det forventede afkastbidrag fra obligationsdelen fremadrettet. Aktuelt forventer vi nu et rentebidrag fra obligationer på ca. 5,0% om året, hvilket skal lægges oveni det forventede afkast fra aktier på ca. 7,5%. Det samlede forventede afkast efter omkostninger er ca. 11% årligt. Årets afkast opgjort pr. 28. februar er 0,5%.

Læs mere om vores forventninger til markedet længere nede i nyhedsbrevet, hvor der også er mulighed for tilmelding til vores næste online webinar den 17. marts om sunde investeringsprincipper. Du kan gense vores seneste arrangement i videoen i dette nyhedsbrev.

Hvis du ønsker at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 22 22 20 69. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

 

%

Resultat for Afkast+ i 2021 pr. 28. feb.

%

Resultat for Afkast+ 2019-2020

Stærk økonomisk vækst lægger pres på renterne

Årsagen til renterne nu tikker op skyldes flere faktorer. Dels er der en forventning om den globale økonomi kommer stærkt igen, når økonomierne verden over genåbner efter Corona. Der er store forventninger til en stærk vækst og det ligger pres på renterne. Man kan sige at den økonomiske afmatning som fulgte i kølvandet på Corona, som drev renterne ned, nu skal normaliseres.

Derudover er der stadig større forventninger om stigende inflation. Medmindre renterne også stiger, udhuler inflation realrenten, dvs. den forventede rente efter inflation. Lavere realrente betyder købekraften af formuen bliver mindre. Derfor er det ikke unaturligt, at renterne stiger i takt med inflationsforventningerne, således at købekraften bevares.

Endelig barsler den nyindsatte amerikanske præsident med en ny hjælpepakke på intet mindre end 1.900 mia. USD. Det forventes også at give et boost til den økonomiske vækst.

En anden joker for renteudviklingen er naturligvis statsgælden og budgetunderskuddene. Her tror vi godt, at der kan ligge en lille katalysator til stigende renter, da investorerne vil forlange en større kreditpræmie for at købe statsobligationerne ved den store udstedelse og de højere gældsniveauer.

Men alt i alt kommer det gamle ordsprog om ”Don’t fight the FED” nok igen til holde. Dvs. at det sjældent har været en god idé ikke at tro den amerikanske centralbank har styr på tingene.  Da økonomi og vækst forventes at nyde gavn af ”den store genåbning”, så forventes virksomhedernes indtjening og overskud ligeledes at bliver understøttet, hvilket i sidste ende kan give højere aktiekurser.

Stigende renter giver lidt kursfald på den korte bane, men er en gave for det forventede afkast fremadrettet. Stigende renter gør også obligationer mere attraktive ift. aktier. Vi skal dog nok op på et noget højere renteniveau, før det for alvor påvirker aktierne negativt.

Sidst renten var en udfordring for finansmarkederne var i efteråret 2018, hvor aktierne faldt markant. Dengang ramte den 10-årige amerikanske rente 3%, mens renten aktuelt er ca. 1,6%. Altså et lavere niveau, men stiger den 10-årige amerikanske rente til 1,8-2,0% eller mere vil det sandsynligvis blive udfordring for aktiemarkedet og andre aktivklasser.

For investorer har udviklingen med stigende renter ramt mange aktivklasser negativt i februar. På obligationssiden kan man søge mod aktivklasser med lav kursfølsomhed, dvs. enten obligationer med få år til udløb eller variabel rente.På aktiefronten vil højere renter ramme vækstselskaberne, hvor en større del af deres værdiansættelse baserer sig på indtjening, som ligger mange år ud i fremtiden. Derfor kan man overveje mere value-orienterende strategier, som traditionelt ikke er helt så sårbare over for stigende renter.  

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Mød OS

Vi holder løbende arrangementer om Afkast+, vores syn på markedsudviklingen, sunde investeringsprincipper m.m. Grundet Corona afholdes arrangementerne indtil videre som online-webinarer. Du tilmelder dig vores kommende arrangement i formularen herunder. Deltagelse er gratis. Læs mere på dette link.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

For mere information

Kontakt os

Ring til os

22 22 20 69

 

Investeringsrådgiver for Afkast+

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2. sal., 2900 Hellerup
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00