Nyhedsbrev

Krigen skaber yderligere usikkerhed på finansmarkederne

Udviklingen i Ukraine er naturligvis den altoverskyggende begivenhed i disse dage. Krigen er en menneskelig katastrofe for de mange berørte i og omkring Ukraine og selvom det kan være svært at se en snarlig afslutning, må vi håbe, at der inden længe findes en diplomatisk løsning.

Starten på 2022 har ellers i forvejen vist sig mere end vanskelig pga. bekymringer om inflation og rentestigninger og Ruslands invasion af Ukraine er blot seneste lag af mange usikkerhedsmomenter. Aktierne rettede sig faktisk lidt efter krigen brød ud, dels måske pga. afklaringen om krigen kommer eller ej, men også forventning om rentestigningerne ikke kommer helt så hurtigt som antaget. Siden er pessimismen vendt tilbage, drevet af usikkerhed om krigens påvirkning på den globale økonomi.

Selvom der fortsat er rigelig med usikkerhedsmomenter, er det vores forventning, at stemningen på finansmarkederne ikke eskalerer herfra. På den korte bane vil der sandsynligvis være fremgang i den globale økonomi, måske mindre i Europa qua udviklingen østpå. Inflation vil stadig være et tema, især i Europa, og krigen mindsker nok ikke behovet for at kigge i retning af aktier, som kan sende inflationen videre til kunderne. Den høje inflation kan føre til såkaldt stagflation, som er lav vækst kombineret med høj inflation. 

Både aktier og obligationer er faldet i år, så investorer med forskellige risikoniveauer har oplevet kursfald. Der har været langt mellem snapsene i år, men indeksobligationer, kinesiske statsobligationer, valueaktier og især råvarer er blandt undtagelserne.

Udviklingen i år rammer også Wealth Invest Afkast+. Opgjort pr. 7. februar er årets afkast -14,2%. Afkastet er negativt påvirket af først og fremmest retningen på aktie- og rentemarkedet. Derudover koster vores fokus på bæredygtige aktier lidt på afkastet i år ift. ikke screenede globale aktier (pga. sorte energiselskaber, minedrift og våbenindustri). Endelige har vi en mindre portion danske aktier, der er faldet mere end det globale aktiemarked i år. Fremadrettet ser vi bedre betingelser for bæredygtige aktier. Europas ønske om mindre afhængighed af russisk naturgas må forventes at sætte yderligere turbo på den grønne omstilling, ikke mindst i Europa. Det vil sandsynligvis øge appetitten på bæredygtige aktier, herunder danske aktier, hvor selskaber som Vestas og Ørsted må formodes at stå stærkt. 

Ønsker du at høre mere om Afkast+ eller gerne vil opdateres på udviklingen, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

%

Afkast i 2022 pr. 7. marts

%

Afkast 2019-02/2022

Afkast jan. 2019 – feb. 2022 for Afkast+ og konkurrenter

INvesteringsstrategi FOR Afkast+

Strategien i Afkast+ bygger på Markowitzs Nobelprisvindende teori om, at der kun findes én optimal porteføljesammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisiko-portefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt opnå højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko i nogenlunde samme niveau som en portefølje bestående af 100% aktier.

Investeringsmålsætningen i Wealth Invest Afkast+ er at levere et højere afkast end det globale aktiemarked over tid. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men herudover får du en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres. 

På langt sigt forventes Afkast+ at give et bedre afkast end bæredygtige globale aktier. I de enkelte kalenderår vil afkastet ift. bæredygtige globale aktier afhænge af udviklingen i realkreditrenterne (boligrenterne).

I år med faldende realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier. I år med uforandrede realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier.

I år med stigende realkreditrenter forventes afkastet ift. bæredygtige globale aktier at afhænge af rentestigningens størrelse med en break-even på en stigning på ca. 0,30%.

Dvs. hvis realkreditrenten stiger med mindre end 0,3% forventes et afkast, der er højere end bæredygtige globale aktier, mens der forventes et afkast, der er lavere end bæredygtige globale aktier, hvis realkreditrenten stiger med mere end 0,30%.

Med Afkast+ får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Vi investerer ansvarligt med fokus på grønne og bæredygtige investeringer.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.