Nyhedsbrev

Flot aktiecomeback i oktober

September blev første måned i 2021, hvor aktiemarkedet langt om længe måtte kapitulere og endte med negative afkast. Men her godt en måned senere er det tabte genvundet og endda mere til. Dermed fortsætter tendensen med kursudsving undervejs, men at de er kortvarige og hurtigt genvindes.

Som rettesnor for om du kan være tilfreds med dit afkast i år (pr. 31/10), kan du bruge følgende som pejlemærke:

Lav risiko: 5-6% i afkast
Moderat risiko: 12-14% i afkast
Høj Risiko: +17% i afkast

For Wealth Invest Afkast+ er årets afkast 21,0% pr. 5. november. Siden september er fonden steget 7,9%. I forhold til sammenlignelige investeringsfonde kan vores investorer fortsat glæde sig over en særdeles robust udvikling . Se grafikken her i nyhedsbrevet. 

Største usikkerhedsmomenter for væksten i den kommende tid ser vi som forsyningskæderne, vareknaphed og inflation. Allokeringsmæssigt kan value- og cykliske aktier være fornuftige valg i takt med økonomierne genåbner helt, herunder servicesektorerne, efter Corona. Emerging markets kan være interessant i et længere perspektiv og bør overvejes.

Centralbankerne vil fortsat føre lempelig pengepolitik, men FED – den amerikanske centralbank – vil formodentligt allerede i år påbegynde nedtrapningen af deres støtteopkøb. Det kan betydelig fortsat volatilitet, så forvent også kursudsving i den kommende tid.

Inflationen vil givetvis fortsat være høj og kan lægge pres på renterne i opadgående retning. Vær derfor opmærksom på at rentefølsomheden i din obligationsportefølje ikke er større end nødvendigt. Læs mere om vores forventninger til markedet længere ned i nyhedsbrevet.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Vi holder seminar om sunde investeringsprincipper m.m. mandag den 29. november kl. 16.00 i Hellerup. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på dette link. Deltagelse er gratis.

Rigtig god læselyst.

%

Afkast i 2021 pr. 5. november

%

Afkast 1. jan. 2019 - 5. nov. 2021

Afkast jan. 2019 – okt. 2021 for Afkast+ og konkurrenter

Fortsat tålmodige Centralbanker

Oktober måned bød på meget fine afkast bl.a. trukket af gode regnskaber, en tiltagende grøn dagsorden og en lidt stærkere dollar.

Udviklingen i råvarer og metaller tager stadig en del fokus, da investorerne prøver at tolke deres implikationer for rente- og inflationsudviklingen på længere sigt. Mange dele af økonomien leder efter bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter corona-genåbningerne. Den grønne omstilling får noget af skylden for højere energipriser, da svigtende vind, sol og havvind har øget efterspørgslen efter olie og kul.

Høje energipriser kan dog sætte ekstra gang i den grønne omstilling, da flere projekter bliver rentable. Netop i disse dage afholdes COP26 i Glasgow, og konferencen er med til at sætte yderligere skub i bæredygtige investeringer, der også bliver understøttet af nyere investorlovgivning fra EU. Derfor forventer vi også fremadrettet en afkastmæssig fordel af vores bæredygtige investeringsprofil og -tilgang.

Historien i markedet har længe været, at mere stimuli, færre restriktioner og højere vækst har været en fordel, men det skulle helst ikke resultere i overophedning og stigende inflation. Derfor har de seneste inflationstal givet et mere uroligt marked. Højere inflation ender som regel i højere renter, og overordnet set har de lave renter spillet en væsentlig rolle i den positive udvikling for virksomhederne og aktiemarkedet, som vi har set over længere tid.

Højere priser fører til lavere indtjening i nogle selskaber pga. inputpriser og lønudvikling, og den giver en forringet købekraft hos forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at økonomien finder en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel i den kommende tid, så vi undgår et scenarie med lav vækst og høj inflation også kaldet stagflation. Heldigvis medfører højere priser som regel også højere udbud, hvorved vi må forvente, at balancen i økonomien bliver bedre over de næste måneder.

Centralbankerne er fortsat tålmodige, men den seneste prisudvikling har uden tvivl fremrykket tidspunktet for en reduktion i obligationsopkøbene og den første rentestigning i lang tid. Det har givet højere korte renter, men faktisk har de lange renter holdt sig mere i ro, da en evt. rentestigning vil virke inflationsbekæmpende, eftersom den reducerer sandsynligheden for overophedning. Det har aktiemarkedet taget godt imod.

Vi forventer, at økonomien finder en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Den økonomiske vækst vil da sandsynligvis foregå i et mere moderat tempo til gavn for aktiemarkedet.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.