Nyhedsbrev

Røde oktober – aktiemarkedet ramt af korrektion

I løbet af oktober måned blev aktiemarkederne ramt af en korrektion, da de er faldet mere end 10% fra seneste top i juli.

Stigende renter og usikkerhed omkring nu to krige ser ud til at være blandt de udløsende faktorer.

Læs mere om markedsudviklingen længere nede i nyhedsbrevet. 

For Afkast+ er afkastet 10,8 pct. opgjort pr. 3/11-2023. Globale aktier i samme periode er steget med 11,8 pct. 

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

 

%

Wealth Invest Afkast+ i 2023 pr. 3. nov.

%

Wealth Invest Afkast+ 2019-2022

Gør markedsuroen dig mør og overvejer du at gå kontant?

Det vil sjældent belønne sig at afvige fra investeringsstrategien. Tværtimod risikerer du i stedet ikke at nå dine finansielle mål.

Lyt med i indslaget og få indspark til, hvorfor det er bedre at holde sig i tøjlerne.

Kan man spare sig til højere afkast?

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er virkeligheden.

Bare ved at gå efter investeringsprodukter med lav pris kan du forøge dit afkast betragteligt. Det virker finurligt, at lav pris kan være lig høj kvalitet, og høje priser omvendt er udtryk for lav kvalitet. Mange af os har nemlig – og helt naturligt – en forventning om, at pris og kvalitet hænger sammen, så højere pris nødvendigvis må afspejle tilsvarende højere kvalitet.

Ikke desto mindre er det modsatte tilfældet i investeringsøjemed, hvor høj kvalitet kan købes til lav pris. Her forholder det sig nemlig sådan, at hvad, der er sparet, er tjent i form af tilsvarende højere afkast.

I takt med at investeringshorisonten øges, bliver denne effekt mere udtalt, og har du ikke allerede et skarpt fokus på dine investeringsomkostninger, er det om at komme i gang.

Er 60/40 porteføljens æra slut?

Investorer med 60% aktier og 40% obligationer i porteføljen (deraf navnet) er igennem mange år blevet forkælet med solide risikojusterede afkast.

Aktier leverede det meste af afkastet, og obligationerne fungerede som stødpude i perioder med markedsuro og aktiefald.

Men i de senere år er korrelationen mellem de to aktivklasser i perioder med finansiel turbulens blevet positiv og aktier og obligationer har med varierende hastighed kørt synkron. Det stabiliserende element fra obligationer fungerer med andre ord ikke. Andre aktivklasser, fx råvarer og energi, ville have tilført betydelig mere risikospredning til porteføljen end obligationer.

Spørgsmålet er om 60/40 porteføljens æra er slut? Ikke efter vores opfattelse, men de senere års inflationære pres har utvivlsomt været en dårlig cocktail for 60/40 porteføljen.

Men man bør være bevidst om, hvorfor hver eneste aktivklasse er med i porteføljen, hvorfor aktivklasserne er med, hvad de bidrager med og hvordan de reagerer i forskellige markedsscenarier.

Når inflationspresset aftager og renterne sandsynligvis stabiliserer vil vi forhåbentligt igen se obligationer fungere, som de var tiltænkt i 60/40 porteføljen

Afkast 1. jan. 2019 – 31. oktober 2023 for Afkast+ og konkurrenter

Markeds-kommentar

I løbet af oktober måned blev aktiemarkederne ramt af en korrektion, da de er faldet mere end 10% fra den seneste top i løbet af juli måned. Den stigende renter og den usikkerhed nu to krige medfører ser ud til at være blandt de udløsende faktorer.

Centralbankerne er ellers gået på rentepause og inflationen er faldet betydeligt nu også i Europa, men det har ikke være nok til at opveje den negative påvirkning fra stigende renter og oliepriser. Nøgletallene og regnskaberne ser heller ikke så tossede ud, selvom bl.a. Tesla og Google skuffede analytikerne. Så en blød landing er stadig hovedscenariet.

Forbrugerne ser stadig ud til at være rimeligt robuste og reallønnen er på vej op igen. De kommende lønreguleringer bliver helt afgørende for inflationen, og det bliver spændende at se, om vi undgår en løn- og prisspiral. Generelt trækker mange råvarer, metaller og landbrugsvarer ned i priserne, og vi har oplevet voldsomme fald i producentpriserne.

Den stigende statsgældsætning i USA er et stort tema, og det er med til at holde de lange renter oppe. Der skal sælges mange obligationer samtidig med, at den amerikanske centralbank skal reducere den store obligationsbeholdning, som de har oparbejdet efter finanskrisen og under coronakrisen. Investorerne forlanger en højere risikopræmie og dermed højere afkast. Det er helt slut med gratis ”helikopterpenge”. Obligationer tilbyder et attraktivt afkast, og den virkelighed skal prissætningen af aktiemarkedet tilpasse sig til.

De seneste års aktieoptur har været understøttet af selskabernes aktietilbagekøb. Disse aktietilbagekøb ser nu ud til at være aftagende, da mange selskaber heller vil afdrage på dyr gæld. Samtidig er det såkaldte ”Yield Gap” historisk lavt. Begge dele bidrager til at gøre obligationer relativt mere attraktive.

Danske aktier har haft et meget tungt år med et negativt afkast på ca. 5% til C25. Umiddelbart er det kun aktiemarkederne i Belgien, Finland, Sydafrika og Kina, der har klaret sig dårligere. De grønne sværvægtere Ørsted og Vestas er faldet tungt (mens de linjer skrives, falder Ørsted yderligere 20%!). I mange år har det lydt ved diverse middagsborde ”Jeg køber blot en håndfuld store danske aktier, så kan det ikke gå helt galt”. Det har været en udmærket strategi i mange år, men den mangler risikospredning og den er alt for koncentreret (oftest omkring få brancher). Den seneste udvikling har gjort det attraktivt at få set på sin risikospredning og aktivfordeling. Man behøver alt andet lige ikke at løbe en stor risiko for at få et fornuftigt afkast. 

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.