Nyhedsbrev

Aktiefesten stoppede midlertidigt i september

Historisk plejer 3. kvartal ikke at være den bedste aktie periode, og i år blev ingen undtagelse. Udfordringerne har på det seneste stået i kø i form af stigende priser på råvarer og metaller, dyrere transport og flaskehalse, herunder mangel på chip, der bl.a. rammer bilindustrien, og en problematisk energisituation i både Kina og Europa.

Den negative udvikling smittede af på Afkast+ og årets afkast er 14,0% pr. 7. oktober. Det er stadig solid udvikling i forhold til sammenlignelige investeringsfonde. Se grafikken her i nyhedsbrevet. 

Vores forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er uændret ca. 10-11% årligt. 

Som vi skrev i seneste nyhedsbrev skal man som investor indstille sig på udsving undervejs og det fik vi i den grad i september. Overordnet ser vi fortsat aktier som attraktive for den langsigtede investor. Læs mere om vores forventninger til markedet længere ned i nyhedsbrevet.

På tirsdag den 12. oktober holder vi et spændende investormøde med fokus på bl.a., hvordan du sammensætter din portefølje mere professionelt og investerer optimalt. Læs mere og tilmeld dig på dette link. Arrangementet afholdes på Strandvejen i Hellerup.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god weekend. 

%

Afkast i 2021 pr. 7. oktober

%

Afkast 1. jan. 2019 - 30. sep. 2021

Afkast 1. jan. 2019 – 30. sep. 2021 for Afkast+ og konkurrenter

Overophedning, flaskehalse, nedtrapning, gældsloft og kinesisk ejendomsudvikler presser aktiemarkedet!

Historisk plejer 3. kvartal ikke at være den bedste aktie periode, og i år blev ingen undtagelse. Udfordringerne har på det seneste stået i kø i form af stigende priser på råvarer og metaller, dyrere transport og flaskehalse, herunder mangel på chip, der bl.a. rammer bilindustrien, og en problematisk energisituation i både Kina og Europa. Øgede energiomkostninger og ubalancer kan påvirke virksomhedernes indtjeningsfremgang. Samtidig var den næststørste ejendomsudvikler i Kina i problemer, hvilket alt andet lige kan betyde tab for specielt en række kinesiske detailinvestorer, hvis ikke styret eller centralbanken træder til med en redningskrans. Det kan påvirke den kinesiske vækstmotor negativt. I USA bokser demokraterne og republikanerne igen med gældsloftet.

Status på ovenstående punkter er, at OPEC ser ud til at ville øge olieproduktionen for at imødekomme den større efterspørgsel, gældsloftet er netop blevet forlænget til den 3. december, mens den kinesiske centralbank har indikeret, at den vil hjælpe de kinesiske detailinvestorer. Så mange af kvartalets ildebrande ser ud til at blive håndteret. Derudover meldte medicinalgiganten Merck fredag ud, at de er på vej med en coronapille, der kan reducere indlæggelse og død med ca. 50%. Det affødte en noget bedre aktiestemning i den sene aktiehandel i USA 1. oktober.

Den amerikanske centralbank FED indikerede i løbet af den forgangne måned, at den ultralempelige pengepolitik snart vil blive udfaset, så den herefter kun er lempelig (med lave renter). Den gradvise nedtrapning af støtteopkøbene har historisk givet lidt udsving på markederne, da investorerne gerne vil have en mere detaljeret plan fra centralbankens side. Den kommer nok ved FED-mødet i november. Da den europæiske centralbank stadig er meget tålmodig, har vi set en udvidelse af renteforskellen mellem USA og Europa, hvilket har været med til at styrke dollaren som igen i et vist omfang har mindsket tabene på de forskellige porteføljer. Den udvikling kan godt fortsætte i den kommende periode, hvilke vil understøtte afkastene i den kommende tid.

Vi ser nu de første tegn i månedstallene på, at inflationen er på vej ned i tempo. Det har afgørende betydning for den kommende udvikling på de finansielle markeder, da hverken aktie- eller obligationsmarkederne trives med stigende renter og inflation. Et mere normalt vækst- og inflationsbillede efter genåbningen gør også centralbankerne mere tålmodige og understøttende overfor især risikofyldte aktiver som aktier.

Vi er på vej ud af en periode med ekstraordinært stor støtte til aktiemarkederne og hen til et stadie, hvor støtten fortsat vil være markant. Faktisk kan det vise sig, at et lavere væksttempo er lige dét, der skal til for at forblive i et ’Goldi Lock scenarie’, der plejer at være aktievenligt, hvor både vækst og inflation er mere moderat. I sådan et scenarie vil centralbankerne normalt være meget tålmodige og understøttende, da vi således undgår overophedning.

Særlig inflation og renteudvikling i fokus

De fleste aktiemarkeder er bakket 4-5% fra toppen her sidst i 3. kvartal. Med andre ord har der været visse bump på vejen. Det ændrer dog ikke ved, at 2021 indtil videre har været et godt investeringsår. Danske aktier er faldet med 6% på det sidste, mens europæiske ejendomme er gået hele 9% tilbage. Danske kvalitetsaktier, der er forholdsvist højt prisfastsat, viste sig mere rentefølsomme end set længe bl.a. pga. en lavere værdi af den forventede fremtidige indtjening. Europæiske ejendomme blev ramt af både stigende renter og uro om ejendomsudvikleren Evergrande i Kina.

Danske realkreditobligationer har ligeledes haft det skidt de sidste uger, og er nu nede med 5% på året. Den ringe performance afspejler ikke en lignende udvikling i sammenligne markeder som europæiske realkreditobligationer eller virksomhedsobligationer. Det skal nok ses som et resultat af for høj rentefølsomhed i markedet og en stor udstedelse pga. øget aktivitet på det danske boligmarked. De danske realkreditobligationer fremstår nu som et meget attraktivt alternativ til både statsobligationer, andre realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. De har den højeste kreditkvalitet AAA og giver nu i underkanten af 2% i forventet årligt afkast, hvilket ikke er set bedre de seneste par år.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,2% og +1,5%, holder vi stadig en lidt lavere rentefølsomhed, og vi forventer fortsat en mindre rentestigning i de lange renter inden årets udgang bl.a. pga. store udstedelser af obligationer og et mindre opkøb fra den amerikanske centralbank (’tapering’). Omvendt tror vi på en bedre relativ performance i danske realkreditobligationer fremadrettet bl.a. pga. ovenstående. Denne forventning bliver understøttet af en lavere udstedelse, da flere boligejere foretrækker flexlån frem for fastforrentede lån pga. den større renteforskel. Endelig forventes boligomsætningen at gå ned i tempo med færre obligationsudstedelser til følge, og en potentiel op- eller skråkonvertering vil også understøtte de danske realkreditobligationer.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.