Nyhedsbrev

Årets afkast er 17,1% og udviklingen lader til at fortsætte

2021 har budt på adskillige aktierekorder og august var ingen undtagelse. Den positive stemning om risikofyldte aktiver betød vores investorer i Afkast+ kunne lægge yderligere 1,6% oven i hatten i måneden.

Det bringer årets afkast pr. 31/8 op på 17,1%. Det er fortsat en særdeles solid udvikling i forhold til sammenlignelige investeringsfonde. Se grafikken her i nyhedsbrevet. 

Selvom aktierne er steget kraftigt på kort tid, som det er tilfældet i år, vurderer vi, at der er mere at komme efter. Det bliver ikke i samme målestok og med samme hast og forvent også udsving undervejs, men overordnet ser vi fortsat aktier som attraktive for den langsigtede investor. Læs mere om vores forventninger til markedet længere ned i nyhedsbrevet.

Det forventede afkast efter omkostninger i Afkast+ er aktuelt ca. 10-11% årligt. Husk at du med Wealth Invest Afkast+ investerer bæredygtigt. Vi går uden selskaber inden for traditionelt problematiske sektorer som fx. våben, tobak & tjæreolie m.m. og fokuserer i stedet på dem, som tager bæredygtighed, klimaet og social ansvarlighed alvorligt.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god weekend. 

%

Afkast i 2021 pr. 31. august

%

Afkast 2019-08/2020

Centralbankerne forbliver tålmodige med renten

Regnskabssæsonen for 2. kvartal blev fantastisk god med mange positive overraskelser. Kombineret med en stadig behersket renteudvikling og tålmodige centralbanker blev det igen grobunden til pæne aktiestigninger i august måned, og aktiemarkedet har nærmest været envejstrafik – nemlig op – gennem hele 2021.

I den kommende tid må vi nok forvente lidt lavere afkast og lidt flere udsving på aktiemarkederne. Helikopterpengene og sukkerskålen fra centralbankerne nærmer sig en gradvis reduktion. Inflationen, der er skudt i vejret under genåbningen, vil alt andet lige finde et leje i overensstemmelse med den amerikanske centralbanks målsætning i den nærmeste fremtid, og centralbanken venter dermed kun på en forbedring af arbejdsmarkedet, før de iværksætter først en gradvis reduktion i obligationsopkøbene.

Den globale vækst aftager i tempo efter genåbningen og en lettere afmatning drevet af Covid-19 og vækstopbremsning i Kina. Derudover reducerer den amerikanske centralbank obligationsopkøbene og begrænser likviditeten i markedet. Det vil naturligt medføre flere udsving. Men der er stadigvæk mange faktorer, der understøtter aktiemarkederne. Vi står fortsat i et spirende opsving i den økonomiske cyklus. Der er stadig en del efterspørgsel, som pandemien har ophobet, der kommer ud på verdensmarkederne i de kommende kvartaler. Forsyningslinjerne i verdenshandlen vil alt andet lige blive gradvist normaliseret over de kommende kvartaler. Selv med et reduceret opkøb, er der stadig ekstraordinært gunstige betingelser på rente- og lånemarkederne. Kineserne plejer også at stimulere økonomien, hvis vækstopbremsningen bliver for hård.

Vi er på vej ud af en periode med ekstraordinært stor støtte til aktiemarkederne og hen til et stadie, hvor støtten fortsat vil være markant. Faktisk kan det vise sig, at et lavere væksttempo er lige dét, der skal til for at forblive i et ’Goldi Lock scenarie’, der plejer at være aktievenligt, hvor både vækst og inflation er mere moderat. I sådan et scenarie vil centralbankerne normalt være meget tålmodige og understøttende, da vi således undgår overophedning.

Fik du læst artiklen i Jyllandsposten/Finans om Wealth Invest Afkast+, hvor vores lavere omkostninger i forhold til sammenlignelige investeringsprodukter på markedet fremhæves. Fordelene ved vores børsnoterede investeringsfond kommer på fineste vis til udtryk i artiklen.

Du kan læse artiklen fra Jyllandsposten på dette link.

Jyllandsposten Finans 14/12-2020

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Afkast i 2019-08/2021 for Afkast+ og konkurrenter

Stærk afslutning på 1. halvår

I denne video kan du blive opdateret på udviklingen i Wealth Invest Afkast+ i 1. halvår. Vi ser også på, hvordan vores børsnoterede investeringsfond klarer sig i forhold til sammenlignelige konkurrenter i markedet. 

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.