Nyhedsbrev

Renter og amerikansk gæld bremsede op for aktiernes optur

Nedjusteringen af de amerikanske statsobligationers kreditrating gav højere lange renter i USA, og det er med til at udfordre aktiemarkedet og prissætningen af aktierne.

Læs mere om markedsudviklingen længere nede i nyhedsbrevet. 

For Afkast+ er afkastet 14,4 pct. opgjort pr. 18/9-2023. Globale aktier i samme periode er steget med 14,2 pct. 

Ønsker du at høre mere om Afkast+ er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00.

Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

 

%

Wealth Invest Afkast+ i 2023 pr. 18. sept.

%

Wealth Invest Afkast+ 2019-2022

Afkast 1. jan. 2019 – 31. aug. 2023 for Afkast+ og konkurrenter

Markedskommentar

Nedjusteringen af de amerikanske statsobligationers kreditrating gav højere lange renter i USA i august, og det var med til at udfordre aktiemarkedet og prissætningen af aktierne, da obligationer fremstår som et bedre og bedre alternativ til aktier.

Det er snart to årtier siden, at aktiemarkedet har haft så stor konkurrence fra obligationer. For første gang i mere end 20 år er forrentningen af korte amerikanske obligationer højere end den forrentning, aktieinvestorerne får fra virksomhedernes overskud i USA i form af indtjening ift. pris. Det såkaldte Yield Gap, der viser den forventede afkastforskel mellem globale aktier og den 10-årige amerikanske rente er nu helt nede på 1,07% og dermed historisk lav. Obligationerne er blevet langt mere attraktive, og de tiltrækker sig øget interesse også fra private investorer.

Det behøver ikke at være negativt for aktierne og virksomhederne, hvis de kan levere indtjeningsvækst på over 5%, men det er klart med til at understøtte efterspørgslen efter obligationer. Indtil videre er det gået ud over de såkaldte ”udbytteaktier”, der har fået hård konkurrence, mens tech aktier er gået fri bl.a. understøttet af kunstig intelligensbølgen og det superstærke regnskab fra Nvidia.

Danskerne har som regel et særligt godt øje til Novo Nordisk og andre af de store danske aktier, der gør det godt. Men amerikanske aktier har alene i år givet et afkast, der er mange gange højere. 

De store amerikanske aktier i S&P 500 indekset har ikke kun i år klaret sig godt, men over en 5-årig periode klaret sig ca. 30% bedre end de danske. Det har altså virkelig kunne betale sig at inkludere amerikanske aktier i sin portefølje i en længere årrække, og det kunne godt se ud til at fortsætte. Den amerikanske markedsøkonomi er meget liberalistisk og indeholder masser af innovation i et intenst konkurrencemiljø. Det er med til at skabe verdensledende private virksomheder. Derudover har USA taget teten inden for den uhyre vigtige kunstige intelligens og AI-teknologi. Den gode nyhed for investorer i danske aktier er dog, at omsætnings- og indtjeningsvæksten som helhed ligger pænt over det brede europæiske marked, og at vores konkurrenceevne er i top.

Så derfor giver det god mening at investere i både danske og amerikanske aktier. I en bred portefølje er der plads til begge dele i et passende forhold.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Kort & godt om Wealth Invest Afkast+

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Med Afkast+ kan du over tid forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du obligationer med høj kvalitet på 200-300% af porteføljen.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig. Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur. Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.