Nyhedsbrev

Skarp retorik fra centralbankerne presser finansmarkederne.

Skarp retorik fra centralbankerne presser finansmarkederne

Det er fortsat renter og inflation, der præger stemningen på finansmarkederne, og en ellers god start på august (i forlængelse af en stærk juli måned) blev vendt rundt i forrige uge i kølvandet på rentemødet i den amerikanske centralbank. Der kom som sådan ikke meget nyt, men en relativ hård tone fra centralbanken, som understregede behovet for at bringe inflationen tilbage til 2% og der ikke er rentenedsættelser i sigte på den korte bane, var nok til at vende stemningen. Det resulterede i stigende renter og faldende aktier og den kombination gør det særdeles vanskeligt at finde ly nogen steder. Obligationer er stadig hårdere ramt end aktier i år.

Det er meget usikkert, hvor markedet skal hen og om det bliver en dreng eller pige. Koret af pessimister er øredøvende, men vi hælder til, at billedet er mere nuanceret end som så. Europa står utvivlsomt over for visse udfordringer på energi-fronten, som meget vel kan føre til recession, men ikke nødvendigvis en global recession. Den amerikanske økonomi døjer fx ikke med alle de samme udfordringer, som her i Europa. Renset for dollarstyrkelsen er amerikanske aktier faldet 17% i år. Så prissætningen er kommet ned i et lavere leje og hvis selskaberne lykkedes med at holde indtjeningen nogenlunde intakt, kan det forhåbentligt give en bund under aktiemarkedet. Renterne vil fortsat være volatile, men vi vurderer, at en rentetop er inden for rækkevidde. Især hvis væksten aftager, kan de lange renter meget vel falde tilbage igen.

Vores generelle anbefaling til investorer i turbulente tider som disse er – som altid – at fokusere på robustheden i porteføljen og være tro mod investeringsstrategien. Det er ikke i urolige tider strategien bør justeres, og enhver afvigelse fra strategien, fx. ved salg af aktier, øger risikoen for at ens finansielle mål ikke indfries. Porteføljen skulle nemlig meget gerne være konstrueret til også at komme igennem og modstå turbulente perioder, som dem, vi oplever i øjeblikket.

Udviklingen i år præger fortsat Wealth Invest Afkast+ i negativ retning. Opgjort pr. i fredags er årets afkast -19,8%. Afkastet er negativt påvirket af udviklingen på aktie- og rentemarkedet.  Vi har valgt fortsat at holde en reduceret varighed på obligationselementet for at imødegå usikkerheden på rentemarkedet. 

Tema-aften om turbulente tider

I fællesskab med Uvildigraad inviterer vi til tema-aften. Her vil fokus vil være på, hvordan man som investor bedst kommer gennem perioder, som vi oplever i øjeblikket.

Arrangementet afholdes torsdag den 29. september kl. 17.00 – 19.00 på Strandvejen 70, 4. sal i Hellerup. Arrangementet er gratis og vi håber, at du har lyst til at deltage. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på dette link

Ønsker du at høre mere om Afkast+ eller gerne vil opdateres på udviklingen, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

Afkast for Wealth Invest Afkast+

%

Afkast i 2022 pr. 2. september

%

Afkast 1/1/2019 - 2/9/2022

Afkast jan. 2019 – aug. 2022 for Afkast+ og konkurrenter

Koret af pessimister er øredøvende

Den gode stemning på markederne i juli som følge af gode regnskaber og forventninger om rentefald i løbet af 2023, er vendt til en mere sur stemning. Centralbankerne vil sandsynligvis hæve renterne mere end ventet, også selvom det påvirker væksten og virksomhederne og forbrugerne negativt. Det var budskaberne fra den amerikanske centralbanks topmøde i Jackson Hole i USA i forrige uge. Fokus er inflationsbekæmpelse for enhver pris, og de vil gennem rentestigninger dæmpe efterspørgslen og dermed søge at mindske presset på arbejdsmarkedet med øget arbejdsløshed og mindre lønpres til følge.

Inflationstallene fra USA ser ellers ud til at have toppet bl.a. pga. større fald i mange råvarer, metaller og fødevarer på børserne. I Europa ser vi stadig højere inflation, da den høje gaspris påvirker elpriserne rundt omkring i Europa, hvorved virksomhedernes produktionsomkostninger er høje. Inflationen ligger stadig markant over centralbankernes målsætning på ca. 2%, hvilket betyder at de ser sig nødsaget til at reagere.

I løbet af august har gaspriserne svinget voldsomt i Europa, og efter en ny himmelflugt aftager de betydeligt – efter meldinger fra Tyskland om, at gaslagrene er ved at være fyldte til vinteren. Samtidig har EU meldt ud, at de vil reformere elmarkedet i Europa, så elprisen ikke længere bliver så afhængig af den dyreste energi, som i øjeblikket er gas. Derudover vil de indføre et prisloft. Elpriserne er også blevet påvirket positivt af, at vi mangler vand og vind som følge af den ekstreme tørke, som vi har oplevet i bl.a. Europa. Positivt er det dog, at forbruget af gas i Europa ser ud til at være faldet med 20% allerede, så afhængigheden af Ruslands gasleverancer allerede er aftagende.

Som investor er det naturligvis værd at bemærke, at vi netop er gået ud af et årti præget af lave renter, likviditet i rigelige mængder, få udsving og globalisering af verdenshandlen. Vi går nu ind i en periode med normalisering af renterne, mindre likviditet, højere inflation, større udsving og en trend mod de-globalisering.

Det er ikke kun dårlige nyheder, der præger markederne. For selvom den økonomiske vækst er aftagende, kommer den fra et højt udgangspunkt. Økonomien blandt forbrugere og virksomheder er stærk, de har lav gearing (låntagning) og sunde kreditter. Seneste tal viser, at forbruget stadig er robust, selvom forbrugernes købekraft er blevet udhulet.

Inflations- og renteudviklingen samt forbrugernes modstandskraft og virksomhedernes indtjening bliver afgørende for den videre udvikling på markederne. Der er efterhånden priset mange rentestigninger ind i markedet, der naturligvis altid er på forkant – baseret på forventninger til den makroøkonomiske udvikling.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.